Föreningsinformation


FÖRENINGSINFORMATION

Årsmöte Carlstad Jazz avseende år 2022

Söndagen den 16 april klockan 16.00.
Välkommen till Scandic Winn

Du anmäler dig senast måndagen 10 april till Kristina,
endera via e post chr.jansson@live.se eller telefon 070 190 87 87

Dagordning

Stadgar

Protokoll årsmöte 2022

Revisonsberättelse

Ekonomi

Verksamhetsberättelse

Handlingarna årsmöte Carlstad Jazz 2022

BokslutsdokumentCarlstadJazz_2021

Stadgar

Protokoll årsmöte 2022

———————————————————-

Handlingarna årsmöte 2021.

Årsmötesprotokoll 2021

Bokslutsdokument2020_CarlstadJazz

%   %   %

Styrelsen:

Ordförande: Helen Lundgren
Bokare: PA (Per-anders) Carlsson
070-561 48 09     pa.carlsson@hotmail.com
Kassör: Olof Håkman
0705199127  ekonomi@carlstadjazz.se
Sekreterare: Christina Jansson
Ledamot: Hans Kleine (webmaster)

Postadress:
Carlstad Jazz
c/o  Lundgren
Drottning Kristinas väg 2 A
654 63  KARLSTAD

Organisationsnummer: 873201-4488

Medlemsavgift för kalenderår: 200 kr
Bankgiro: 5732-4626
Swish: 123 134 71 94

Information om tillgängligheten i våra konsertlokaler

Scandic Winn
Parkeringsplatser finns i korsningen Östra Torggatan –  Norra Strandgatan, samt i anslutning till Biblioteket. Möjlighet till in/urstigning direkt utanför dörren.
Lokalen ligger i entréplanet till vänster om receptionen. Den har inga nivåskillnader och är möblerad med stolar och bord och har god plats för rullstol. Hotellet har handikappanpassad toalett.

Arenan
Parkeringsplatser finns på västra och södra sidan av Bibliotekshuset samt på Norra Strandgatan och Sandgrundsgatan.

Vår lokal ligger i entréplanet och vi har inga trappor. Man kommer in i lokalen vid de bakersta (översta)  platserna och där finns två rullstolsplatser. Handikappanpassad toalett finns. Arenan har hörslinga för vanlig hörapparat på rad 2 – 5.